De actie “zet ‘m op 60”

Zoals in de mail aan de leden aangekondigd doen we een aanbod om je cv-ketel op 60 graden
te zetten en je cv-installatie waterzijdig in te regelen. Als je dat zelf al gedaan hebt of hebt laten
doen, wordt vaak vergeten – of is niet bekend – dat je dan ook je installatie in moet regelen wil je er profijt van hebben. Hoeveel dat oplevert is moeilijk te zeggen en verschilt per installatie. Het kan een besparing van 15-20% op het gasverbruik van je ketel schelen. Maar met de huidige gasprijzen helpen alle beetjes….
We hebben twee leden met verstand van zaken bereid gevonden dit voor ons uit te voeren.
Als je van ons aanbod gebruik maakt vragen we een vergoeding van € 30,- voor de gemaakte
kosten (o.a. aanschaf warmtebeeldcamera).
Via dit formulier kun je je voor deze actie opgeven. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak. In de regel zal de actie uit één bezoek bestaan: er wordt een 0-meting gedaan, de ketel wordt op 60 graden gezet en de radiatoren worden ingesteld. De 0-meting is bedoeld om te zien hoe de installatie presteert voordat er iets ingeregeld wordt. Afhankelijk van de resultaten van deze meting wordt er “aan de knoppen gedraaid”, d.w.z. één of meer radiatoren worden bijgesteld. Als het resultaat niet naar tevredenheid is, kan een tweede bezoek nodig zijn. De bezoeken vinden in de avonduren plaats. Als je vloerverwarming hebt heeft deze actie voor jou weinig zin. We kunnen wel komen kijken of je ketel op 60 graden staat en zo niet dat voor je doen, maar meten en instellen is niet nodig. Als je je opgeeft willen we graag weten om welk merk en type cv-ketel het gaat en of je over een handleiding bij de ketel beschikt.

Opgave formulier

handleiding aanwezig?

3 + 3 =