Coöperatie EC Noorddijk U.A.

Betalingen!

Ons bankrekeningnummer is: NL75 INGB 0007 2691 11
tnv Energiecoöperatie Noorddijk U.A. te Groningen.
Als u een betaling doet aan ons svp dit rekeningnummer gebruiken
ovv uw naam en de reden van betaling cq het factuurnummer.
Hartelijk dank!

Werry Jonker, penningmeester