Coöperatie EC Noorddijk

Betalingen!

Met ingang van 15 december 2019 zitten wij bij een andere bank.
Dat is de ING. Ons nieuwe bankrekeningnummer is: NL75 INGB 0007 2691 11 tnv
Energiecoöperatie Noorddijk te Groningen.
Als u een betaling doet aan ons svp dit rekeningnummer gebruiken ovv uw naam en de
reden van betaling cq factuurnummer. Hartelijk dank!

Werry Jonker, penningmeester