Wie is Coöperatie EC Noorddijk

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:  Roelf Mulder

Penningmeester: Werry Jonker

Secretaris: Theo Maas

Deze personen zijn gekozen door de leden van de coöperatie. Het bestuur heeft op zijn beurt 3 commissies in het leven geroepen.  Dit zijn  de Innovatie- Communicatie en de Financiele commissie. 

Via de menu structuur (bovenbalk) is er meer informatie beschikbaar.

 

Innovatiecommissie

De innovatie commissie is opgestart om te onderzoeken of we op een duurzame wijze energie kunnen opwekken. Ook zal zij leden voorlichten/helpen om duurzaam te leven. 

 

 

 

 

Communicatiecommissie

De communicatie commissie is opgestart om op een juiste wijze naar leden maar ook naar buiten te communiceren.

Financiële commissie

Deze commissie heeft als doel om eventuele projecten financieel haalbaar te maken.