Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier als ik deelneem in een project?

In de postcoderoosregeling moet uw leverancier meewerken om de teruggave van de energiebelasting te verrekenen met uw energierekening. Niet alle energieleveranciers werken hieraan mee.

Onder andere, omdat Essent nu toch meewerkt met de Postcoderoosregeling heeft het bestuur besloten de verplichting om over te stappen naar Energie vanOns los te laten. U kunt dus bij uw eigen energiebedrijf blijven, mits die meewerkt met de postcoderoosregeling. En dat is bijna iedere maatschappij.
Zie de lijst van meewerkende maatschappijen in de Regeling Postcoderoos

De door de installatie opgewekte energie wordt verkocht aan het energiebedrijf van het Noorden: Energie VanOns. De coöperatie maakt afspraken met dit energiebedrijf om de korting automatisch te verrekenen wanneer een deelnemer ook stroom en gas afneemt bij dit energiebedrijf. Het geld dat we voor de verkochte stroom krijgen en de zogenaamde wederverkopers regeling komt in de kas van de coöperatie en wordt gebruikt voor de kosten die de coöperatie maakt. Een overschot gaat naar de leden.
De Coöperatie EC Noorddijk geeft in dit geval elke deelnemer € 75 per jaar (de wederverkopers regeling)

Eerder heeft het bestuur besloten om Energie vanOns verplicht te stellen als energiemaatschappij voor alle leden, waarom heeft het bestuur nu besloten om die verplichting los te laten?

In de nieuwsbrief van augustus 2018 meldden we dat we afspraken met Energie VanOns (EVO) hadden gemaakt voor de collectieve overstap en dat iedereen (die nog geen klant is bij EVO) in september een nieuw contract krijgt toegestuurd.

Daarin hebben we ons vergist. Wij dachten dat alles duidelijk was, maar voor EVO was dit ook nieuw en zij blijken zich bij de uitvoering op de complexiteit van deze administratieve operatie verkeken te hebben. Dit betekent dat ieder lid zichzelf aan moet melden bij EVO. En ook in de toekomst blijft een aanzienlijk deel van de ledenadministratie bij de coöperatie liggen. Bovendien blijkt de overstap voor onze MKB-leden (bedrijven) contractueel/ financieel niet gunstig te zijn.

 Eerder werkte Essent niet mee aan de postcoderoosregeling en veel leden zijn klant bij Essent. Dat was voor ons ook een reden om collectief over te stappen naar Energie vanOns. Inmiddels werkt Essent wel mee aan de Postcoderoosregeling.

 Daarmee vervallen  belangrijke argumenten om alles bij één leverancier onder te brengen. Inmiddels waren er ook belangstellenden afgehaakt omdat ze niet verplicht aan één leverancier vast wilden zitten.

Alle voor- en nadelen overwegende, herroept het bestuur zijn besluit om de overstap naar EVO verplicht te stellen.

 

Ons advies blijft wel om over te stappen naar Energie VanOns. De voordelen voor u blijven gelden:

  • Gunstige tarieven; gemiddeld lager dan de grote drie (Essent, Nuon, Eneco)
  • Wederverkopersregeling (€ 75 per jaar) wordt aan u doorgegeven
  • U hoeft zelf niets te doen om de energiebelasting terug te krijgen; de coöperatie zorgt ervoor dat EVO over de gegevens beschikt om uw belastingteruggave te verrekenen.
  • EVO streeft ernaar de jaarnota gelijk te laten lopen met het productiejaar (waardoor teruggave gemakkelijk te controleren is), maar als je langer aan je huidige contract” vast zit” geldt dat niet.(N.B. EVO betaalt de boete voor eerder opzeggen niet!)

Het enige dat er voor u verandert is dat u zichzelf aanmeldt bij Energie VanOns. Ga daarvoor naar: https://energie.vanons.org/bij-jou-in-de-buurt/

U kunt ook bellen met EVO: 085-0160111. Meldt u aan op hun site en kies daarbij voor Energiecoöperatie Noorddijk. Wij kunnen dat dus helaas niet voor u doen.

Wat gebeurt er bij diefstal van de installatie of wanneer de installatie wordt beschadigd?
De installatie wordt geplaatst op privéterrein van de locatie-eigenaar. Wanneer iemand een installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor is afgesloten. Het kan ook voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De coöperatie sluit ook hiervoor verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat.

 

Koop ik een zonnepaneel, een zoncertficaat of een zonparticipatie?
Voor uw deelname in een PostCodeRoos project koopt u een aantal zonnepanelen in de vorm van zonparticipaties of zoncertificaten. Hoe dit genoemd wordt is afhankelijk van de coöperatie waaraan u deelneemt. Iedere participatie vertegenwoordigt een korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met één zonnepaneel wordt opgewekt. Wanneer u bijvoorbeeld drie zonparticipaties koopt, dan wekt u met drie zonnepanelen duurzame energie op en ontvangt u hiervoor een energiebelastingkorting.

 

Wat gebeurt er met mijn deelname wanneer ik wil verhuizen?
Als u verhuist en uw nieuwe adres binnen het postcodegebied van het project valt, dan kunt u uw zonparticipaties gewoon meenemen. Wanneer u verhuist naar een adres buiten het postcodegebied, dan kunt u de zonparticipaties niet meenemen. U kunt dan de zonparticipaties verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de zonparticipaties overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont. Wanneer niemand uw participaties over kan nemen dan kan de Coöperatie de zonparticipaties overnemen tegen de dan geldende waarde van de participaties.
Wat gebeurt er als de locatie waarop de opwek installatie geïnstalleerd is van eigenaar verandert en de nieuwe eigenaar de opwek installatie weg wil hebben?

Er wordt bij de notaris een recht van opstal met de locatie eigenaar aangegaan voor een periode van 15 jaar. In een opstalovereenkomst worden verschillende afspraken vastgelegd. In Nederland breekt koop geen recht van opstal waardoor de nieuwe eigenaar de opwek installatie zal moeten respecteren.

Wat gebeurt er met mijn deelname wanneer ik kom te overlijden?
Wanneer u deelneemt aan een PostCodeRoos project en overlijd dan gaan uw participaties over op uw nabestaanden. Uw nabestaande beslissen vervolgens wat er met de participaties gebeurt. Ze kunnen ervoor kiezen om de participaties over te schrijven op hun eigen adres wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden of de coöperatie kan de zonparticipaties overnemen tegen de dan geldende waarde van de participaties.
Kan ik ook deelnemen als ik in een huurhuis woon?
Ja, dit kan. Voor huurders is het juist interessant om deel te nemen, aangezien zelf installeren van zonnepanelen op een huurhuis mogelijk niet wordt toegestaan. Als huurder kunt u deelnemen mits de huur van uw woning exclusief energiekosten is. U moet als huurder dus zelf de energierekening betalen.
Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan. U moet er in dat geval echter rekening mee houden dat sommige coöperaties alleen in bijzondere gevallen uw participaties inneemt en de actuele waarde van uw participaties uitkeert. Onder bijzondere gevallen wordt verstaan overlijden en een verhuizing buiten het postcoderoosgebied waarbij er geen mogelijkheden zijn de participaties zelf over te dragen aan derden. Het is dus wel mogelijk uw participaties zelf over te dragen aan andere geïnteresseerden of over te dragen aan een bestaand lid van de coöperatie.
Zitten er risico's verbonden aan deelname aan een project?
Ja, er zitten risico’s verbonden aan deelname in een PostCodeRoos project. Dit zijn dezelfde risico’s als bij het plaatsen van een zonnepanelen installatie op je eigen woning. Namelijk het aantal uren dat de zon jaarlijks gaat schijnen, de hoogte van de elektriciteitsprijs die de energieleverancier betaald voor de opgewekte kWh’s en de hoogte van het energiebelastingtarief welke jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid.
Is het verplicht een nieuwe coöperatie op te richten?
De beschikking voor de aanwijzing PostCodeRoos Regeling van de Belastingdienst dient te worden aangevraagd door een coöperatie die juridisch en financieel eigenaar is van de opwek installatie. Wanneer je initiatiefnemers een opwekproject willen realiseren met toepassing van de PostCodeRoos Regeling dan dient er een coöperatie te worden opgericht.
Hoeveel deelnemers moet een PostCodeRoos project minimaal hebben?
Hoeveel deelnemers er mee doen aan een PostCodeRoos project is afhankelijk van het aantal zonparticipaties er worden uitgegeven. Stel er worden 200 zonnepanelen geplaatst. Dan worden er ook 200 zonparticipaties uitgegeven welke deelnemers kunnen aanschaffen. De grens voor deelname is 10.000 kWh, dit zijn omgerekend ongeveer 40 zonnepanelen. Bij een installatie van 200 zonnepanelen moeten dan minimaal 5 deelnemers voor 40 zonparticipaties deelnemen om alle zonnepanelen te verkopen. Maar er kunnen natuurlijk ook 200 deelnemers meedoen die elk 1 zonparticipatie aanschaffen.
Wat gebeurt er na 15 jaar met het project?
In principe stopt na 15 jaar het project en leggen we vast, dat de zonnepanelen dan voor Peter Kuil zijn.
Maar in het 14e jaar gaan we in overleg met Peter Kuil en is het mogelijk, dat we het project b.v. met 5 of 10 jaar verlengen.
We weten nu niet, hoe  de energiemarkt er over 15 jaar uitziet en het contract met de belastingdienst vernieuwd kan worden.