Belangstellingregistratie voor participaties EC Noorddijk in nieuw SCE-project TSO2

 

We kunnen nu melden dat ons nieuwe project TSO2 doorgaat.
De leden zijn akkoord en RVO heeft de subsidie toegekend.
Het nieuwe project wordt gerealiseerd op het dak van TSO Fietsen BV aan de Koningsweg 9a in Groningen.

Op dit dak worden 48 panelen bijgeplaatst met een eigen omvormer en eigen meter. Het vermogen van het nieuwe project is 20 kWp; verwachte opbrengst + 17.500 kWh. We geven 80 participaties uit van 250 Wp elk. Inleggeld is € 99,- per participatie. Vergoeding is € 16, – per participatie per jaar gedurende 15 jaar. Dit is een uitkering uit de kas van de coöperatie. Dus geen ‘gedoe’ meer met energieleveranciers, teruggave energiebelasting en niet meer afhankelijk van de hoogte van je eigen verbruik. Ieder lid mag deelnemen, ook als je participaties in eerdere projecten hebt. Maximaal 15 participaties per lid.

Naast dit nieuwe project volgens de huidige postcoderoos-regeling (SCE) kunnen we ook nog een aantal participaties aanbieden uit één van onze eerdere projecten. Een lid heeft zijn bedrijf beëindigd en biedt zijn participaties ter verkoop aan. Omdat deze participaties nog onder de oude regeling vallen, zijn ze vooral interessant voor leden die meer verbruiken dan eigen panelen opwekken en/of hun aandeel in onze productie is. De energiebelasting over 2023 is hoger dan in alle voorgaande jaren en hoger dan de vergoeding die wij voor de nieuwe participaties uitkeren.

Als je nog ‘ruimte’ hebt in je netto verbruik is het zeker lonend om participaties in een bestaand project volgens de oude regeling (bij) te kopen. Dit heeft twee voordelen ten opzichte van participaties in ons nieuwe project:
1. De vergoeding is hoger: In 2023 is de energiebelasting vastgesteld op € 0,15 per kWh; dat is voor een participatie van 250 kWh € 37,50 terug via de energieleverancier. Daar gaat voor een standaard participatie (met een oorspronkelijke waarde van € 99,-) nog € 10,- contributie af, maar netto hou je dan € 27,50 per participatie over. Dat kan de komende jaren nog weer iets dalen, maar blijft naar verwachting wel ruim boven de € 20,-
2. De aanschafprijs van deze participaties is lager omdat ze per 1-1-2021 zijn uitgegeven.
Als je er snel bij bent kan de overname nog per 1-1-2023 ingaan en betaal je € 85,80 per participatie.

Als je belangstelling hebt voor de oude en/of de nieuwe participaties meld je dan aan via het formulier op de homepage van onze website. Bij de nieuwe – waar het eigen verbruik geen rol speelt – is het maximum aantal beperkt tot 15 participaties per lid. Bij de oude wordt de limiet vooral bepaald door de hoogte van je eigen verbruik.

Reageer snel want de toewijzing gaat naar binnenkomst van de aanmeldingen

Ik heb belangstelling voor participaties voor nieuw SCE-project TSO2

Ik heb belangstelling voor overname van participaties in PRR (dak Reinders) volgens oude postcode regeling

4 + 13 =