Inventarisatie 4e zonnedak.

Energiecooperatie Noorddijk onderzoekt of er voldoende belangstelling is voor een vierde dak onder de nieuwe postcoderoosregeling, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Lees de flyer (zie onder projecten > peiling 4e dak) en eventueel de uitgebreide toelichting daar. 

Als u belangstelling hebt om mee te doen, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en in te sturen.

Bij “aantal” graag vermelden voor hoeveel participaties u belangstelling hebt. Eén (1) participatie kost eenmalig € 99,- en levert 15 jaar lang elk jaar € 16,- op.

Voor de duidelijkheid: het gaat om een peiling en (nog) niet om een concreet aanbod. Bij voldoende belangstelling gaan we de daarvoor benodigde besluitvorming voorbereiden en in gang zetten.De peiling is in eerste instantie bedoeld voor de huidige leden van de coöperatie, maar niet-leden mogen natuurlijk ook reageren.

 

 

Ik heb belangstelling voor:

 

13 + 14 =