Postcoderoosregeling, wat is dat?

Groene stroom voor de buurt uit de buurt

De postcoderoosregeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is ruim drie jaar geleden geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.De postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt. Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.

Wat is een postcoderoos?

Een postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère). Dit postcodegebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het postcoderoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden (die de blaadjes van de roos vormen).

Sinds 1 januari 2016 is het begrip postcoderoos verruimd en mag de productie-installatie ook in een van de blaadjes gesitueerd zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven.

Postcoderoos Noorddijk

Postcoderoos van Noorddijk (9734)
De postcoderoos van Noorddijk (postcodegebied 9734) bestaat uit:
De kern 9734 met als bladen van de roos de postcodegebieden:
9723, 9731, 9732, 9733, 9735, 9736, 9785, 9797 en 9798.
In deze postcoderoos wonen in totaal 15.230 huishoudens (cijfers CBS 2014).
In de gemeente Groningen zijn dit de volgende wijken en buurten
(conform wijkindeling van Groningen van 2014):
9723 = een deel van de wijken Meerdorpen en Zuidoost met de buurten/ dorpen:
 Engelbert, Middelbert, Klein Harkstede
 De Linie, Kop van Oost, Europapark, Eemskanaal, Eemspoort, Driebond,
Euvelgunne, Winschoterdiep, Woonschepenhaven
9731 = Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, De Hunze, Van Starkenborgh
9732 = Lewenborg Zuid en Lewenborg West
9733 = Lewenborg Noord
9734 = Noorddijk, Drielanden, Ruischerbrug, Ruischerwaard
9735 = Kardinge, Zilvermeer, Hunzepark
9736 = Beijum Oost

Wanneer kan ik meedoen?

Leden van een coöperatie komen in aanmerking voor de regeling. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van een coöperatie. Dit betekent dat iedereen kan deelnemen aan een postcoderoosproject. Deelnemers aan een postcoderoosproject moeten wel in de nabijheid van de productie-installatie wonen, in de zogenoemde postcoderoos. Daarnaast moeten de deelnemers voor hun eigen stroom gebruik een kleinverbruikersaansluiting hebben, oftewel een aansluiting op het stroomnet niet groter dan 3*80 Ampère. Bedrijven (btw-ondernemers) mogen voor maximaal 20% deelnemen in het vermogen van de coöperatie, met een bovengrens van 10.000 kWh.

Deelname is beperkt tot uw huidige jaarverbruik, bijvoorbeeld: uw jaarverbruik is 2500 kWh, dan kunt u maximaal 10 panelen afnemen van 250 kWh.

Lidmaatschap van de EC Noorddijk kost slechts € 10 per jaar.

 

Hoe werkt de teruggave energiebelasting?

De teruggave van de energiebelasting is het ‘verdienmodel’ van de postcoderoosregeling.
Het gaat dan om de teruggave van de belasting op de opgewekte elektriciteit in onze
energiecoöperatie en uw aandeel in dat geheel. De Belastingdienst gaat daarbij uit van hele
zogenaamde productiejaren. Voor EC Noorddijk loopt het productiejaar van 1 november
(2018) tot 1 november (2019).

U kunt uw eigen aandeel als volgt uitrekenen.
Ga uit van een verwachte opbrengst van 250 kWh per paneel per jaar. Vermenigvuldig het
aantal panelen (zonparticipaties) dat u in de coöperatie hebt met 250.
Ter verduidelijking een voorbeeld: als u 10 panelen hebt is uw verwachte opbrengst over het
eerste productiejaar (1 november 2018 tot 1 november 2019) 10 x 250 = 2500 kWh.

De belastingteruggave over 2018 bedraagt 12,65 cent per kWh (inclusief BTW). Over 2019
wordt de teruggave 11,78 cent per kWh (inclusief BTW). Dit omdat de energiebelasting op
elektriciteit wordt verlaagd (en op gas wordt verhoogd).

Om een indruk te hebben van de hoogte van de belastingteruggave aan het eind van het
eerste productiejaar, vermenigvuldigt u uw verwachte opbrengst met 11,78 cent. De
teruggave over 2018 is iets hoger, maar er zijn in 2018 zo weinig kWh opgewekt, dat die
nauwelijks meetellen voor het totaal. Als we het voorbeeld met 10 panelen weer nemen, dan
is de verwachte teruggave: 2500 x 0,1178 = € 295,-

Dit is niet uw netto ‘winst’ als u € 99,- per paneel hebt ingelegd.1) Daar gaat nog € 10,- per
paneel per jaar vanaf voor rente en aflossing van de lening van de Provincie Groningen.
Nog even ons voorbeeld: bij 10 panelen houdt u van het eerste productiejaar netto € 195,-
over.

De belastingteruggave wordt met uw energienota verrekend. Wanneer vindt u dat bedrag (in
ons voorbeeld € 295,-2) op uw energierekening? De verrekening vindt plaats op de
eerstvolgende jaarnota (eindafrekening) nadat een volledig productiejaar is verstreken.
In dit geval dus na 1 november 2019. En meestal hebben de energieleveranciers ook nog
een (flink) aantal weken nodig om de gegevens te verwerken. Waarschijnlijk is het het
gunstigst als uw jaarnota rond 1 januari 2020 (!) in de bus valt. Dan liggen verbruik en
teruggave het dichtst bij elkaar. Als u bijvoorbeeld uw jaarnota in september ontvangt, moet
u nog tot september 2020 wachten voordat uw (eerste) teruggave verrekend wordt. Het
grootste deel van uw verbruik over dezelfde periode stond al op de factuur die u in
september 2019 hebt ontvangen. Als u tussentijds van energieleverancier wisselt (overstapt)
wordt het helemaal spannend om te volgen wie wat wanneer verrekent. Als u een overstap
overweegt doe het dan per 1 januari of zo spoedig mogelijk daarna; daar hebt u alle
volgende (15) jaren voordeel van (= meer duidelijkheid).

De opgave over uw werkelijke aandeel in de opgewekte elektriciteit doet de coöperatie aan
het einde van het productiejaar (november 2019) in de vorm van een zogenaamde
ledenverklaring. Veel energieleveranciers willen die gegevens rechtstreeks van de
coöperatie ontvangen en wij streven ernaar dat ook met zoveel mogelijk energieleveranciers
rechtstreeks te communiceren. In een enkel geval zal het lid zelf deze verklaring naar zijn/
haar leverancier moeten sturen. U krijgt daarover te zijner tijd bericht. Van ons krijgt u in
ieder geval een kopie van de gegevens die we aan uw energieleverancier hebben verstrekt.
________________________________________
1) Wel als u € 220,- per paneel hebt ingelegd.
2) Het bedrag voor rente en aflossing (de € 100,- uit ons voorbeeld) betaalt u rechtstreeks aan EC
Noorddijk via een incasso en wordt niet via uw energienota verrekend.

Als u van energieleverancier verandert, meldt het ons dan tijdig!
Dan is er nog de voorwaarde dat u niet meer elektriciteit van de coöperatie mag afnemen
dan u in dezelfde periode verbruikt. Als u ziet aankomen dat uw aandeel in de coöperatie
groter is dan uw verwacht verbruik, trek dan bij ons aan de bel, anders loopt u het risico dat u
minder belasting terugkrijgt dan verwacht. Er is inmiddels een wachtlijst van mensen die ook
graag panelen in de coöperatie willen hebben!

Naast de belasting op elektriciteit zijn er meer factoren die de hoogte van uw
energierekening beïnvloeden. De stijging van de belasting op gas noemden we al. Daarnaast
daalt komend jaar (2019) de belastingaftrek per aansluiting. Deze aftrek geldt voor alle
huishoudens en heeft dus niets van doen met de postcoderoosregeling, maar daardoor stijgt
uw energienota wel. Zonder uw deelname in de postcoderoosregeling zou u in ieder geval
duurder uit zijn!

Energiemaatschappijen die meewerken aan de Postcoderoosregeling
 • Anode
 • Budget Energie
 • Delta
 • Eneco
 • energiedirect.nl
 • Engie
 • E.On
 • Essent
 • Greenchoice
 • Huismerk Energie
 • Leon Zeewolde
 • Main Energie
 • Energie VanOns
 • NLE
 • Nuon
 • Om
 • Pure Energie
 • Qurrent
 • Servicehouse

De verrekening “verlaagd tarief” kan ook door de coöperatie rectstreeks worden geregeld met de energiemaatschappij, zoals met Energie vanOns en Greenchoice, we zullen nog onderzoeken bij welke maatschappij dat nog meer kan.

Disclaimer

HIER opgewekt deed een consultatie via de klantenservices van een aantal energiebedrijven met onderstaande uitkomst (peildatum januari 2017) en vulde de informatie aan uit een eerder verschenen artikel van Greencrowd en Grek. Neem vooral contact op met je eigen energieleverancier om de vraag ook zelf te stellen. Mis je leveranciers in deze lijst? Laat het ons weten! Op 1 maart 2018 is dit artikel voor het laatst geüpdated.

Hoe wordt de opgewekte stroom verkocht?

De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt, wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf Energie vanOns. De coöperatie sluit hiervoor een overeenkomst met het energiebedrijf waarin de afspraken over onder meer de prijs (terugleververgoeding) zijn vastgelegd. Deze jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Met hoeveel panelen kan ik meedoen?

Een gemiddeld huishouden gebruikt 2500 kWh per jaar, en zou dus mee kunnen doen voor maximaal 10 panelen (250 kWh x 10 panelen)

Bedrijven kunnen maximaal meedoen voor 20% van het aantal panelen in het project tot een maximum van 10.000 kWh.

De regel is dus dat een deelnemer in een postcoderoosproject nooit meer belasting terug kan vragen dan dat hij of zij over het elektriciteitsverbruik thuis betaald heeft tot een maximum van 10.000 kWh.