Elke Besluitenlijst kan uit meerdere pagina’s bestaan, door met de cursor op de pagina te gaan staan en te klikken en daarna te scrollen kunt u de hele tekst lezen.

Statuten EC Noorddijk