Samenvatting van onderstaande presentatie

Aanschaf en financiering van de panelen.
Een zonnepaneel inclusief installatie en aansluiting op het net kost € 220,- Leden van de coöperatie EC Noorddijk kunnen de panelen echter aanschaffen voor € 99,-, omdat de Provincie een lening met lage rente ter beschikking stelt voor het verschil van € 121,-.
De rente die wordt berekend is afhankelijk van het gebied: in het aardbevingsgebied geldt een rente van 0,7%, daarbuiten 2,9%. Aangezien de postcoderoos voor 30% in het aardbevingsgebied ligt wordt 30% gefinancierd tegen het lage tarief, de rest tegen 2,9%. De lening loopt net zo lang als het project: 15 jaar. Leden van EC Noorddijk betalen € 10 per paneel per jaar aan de coöperatie, die daarmee de afbetaling van de lening regelt.

Wat krijgt u terug
U krijgt gedurende 15 jaar, de looptijd van het project, de energiebelasting terug. Die belasting is nu 12 ct inclusief BTW per kWh. Per paneel met een gemiddelde opbrengst van 250 kWh komt dat neer op € 30,-. U krijgt dit verlaagde tarief alleen over de kWh’s die u zelf verbruikt.
Voorbeeld: u verbruikt jaarlijks gemiddeld 2500 kWh en neemt daarom 10 panelen af die 2500 kWh in een productiejaar leveren. Leveren die panelen meer op, b.v. 2600 kWh dan wordt er 2600- 2500 is 100 kWh niet afgerekend tegen het verlaagde tarief.
Bent u van plan te bezuinigen op uw energierekening of gaat u meer afnemen door b.v. de aanschaf van een warmtepomp, houdt hier dan rekening mee.

Betaling en teruggave
Zoals gezegd betaalt u de aanschaf (€ 99,-per paneel, eenmalig) en de rente en aflossing (€ 10,- per paneel, per jaar) aan EC Noorddijk. De teruggave van de energiebelasting loopt via de energiemaatschappij. Niet alle maatschappijen werken hieraan mee. EC Noorddijk heeft de tarieven van verschillende maatschappijen op een rij gezet. Zie presentatie.
Na de informatieavond van 11 juni 2018 heeft het bestuur besloten, dat EC Noorddijk afspraken gaat maken met een vaste leverancier, namelijk ‘Energie VanOns’.
Wilt u dus profiteren van het aanbod van EC Noorddijk, dan is een overstap naar de energiemaatschappij ‘Energie VanOns een voorwaarde.
‘Energie VanOns’ is een coöperatie die is opgericht door de energiecoöperaties van de drie noordelijke provincies. De energiecoöperaties zijn de enige aandeelhouders. Ze nemen de coöperaties en hun leden het administratieve werk uit handen. Ze werken niet met instapbonussen of –tarieven, maar berekenen op de lange termijn een stabiel en prima tarief. Ze groeien, dus kunnen steeds gunstiger inkopen. Recent is bijvoorbeeld de hele gemeente Groningen overgestapt.
Om de overstap nog aantrekkelijker te maken heeft het bestuur besloten de zogenaamde wederverkopersvergoeding van € 75 aan de leden te geven en het lidmaatschap gratis te maken, dat levert u per jaar een extra voordeel op van € 85,-

Afspraken, verzekering en risico’s
De panelen zijn voor 12 jaar gegarandeerd, de omvormers voor 15 jaar. Er wordt een onderhoudscontract afgesloten en de apparatuur is verzekerd tegen schade die ze oplopen of kunnen veroorzaken. De panelen liggen op het dak van Peter Kuil. Vastgelegd is, dat we 15 jaar van het dak gebruik kunnen maken, ook als het bedrijf failliet gaat of verkocht wordt. (zogenaamde opstalovereenkomst, die bij de notaris is vastgelegd)

Er wordt een informatiememorandum opgesteld over de risico’s van het investeren in de panelen, die getoetst wordt door AFM (autoriteit financiële markten) Dit memorandum is dan te lezen op de website van EC Noorddijk.

 

Zonnepanelen Noorddijk Thabita
Presentatie 11 juni 2018 EC Noorddijk