Agenda Algemene
Ledenvergadering (ALV) 
op maandag 11 november 2019. Aanvang 19.30 uur.

 

 

 

 

In Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde.

De agenda voor de vergadering:

 

Voorafgaande aan de Avond over Duurzaamheid nodigt het bestuur u uit voor een korte Algemene
Ledenvergadering.
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda. Tot maandag 5 november as. kunt u voorstellen voor de
agenda indienen bij het bestuur.

2. Vaststelling notulen van de ALV van 6 mei 2019. De notulen staan op de website (onder
tabblad “Wie zijn wij” > Algemene Ledenvergaderingen).

3. Begroting 2019. Zie bijlage en voor de begroting de website (“Wie zijn wij” > Algemene Ledenvergaderingen, met wachtwoord)

4. 2e zonnedak. Zie bijlage en voor de business case de website (onder “Wie zijn wij” >
Algemene Ledenvergaderingen, met wachtwoord).

5. Huishoudelijk Reglement, wijziging participatiereglement en participatieovereenkomst.
Zie bijlage en voor de inhoudelijke stukken de website (onder “Wie zijn wij” > Algemene
Ledenvergaderingen, met wachtwoord).

6. Rondvraag en sluiting vergadering.
In verband met de tijd verzoekt het bestuur u vriendelijk eventuele vragen vooraf via de mail te stellen: info@ecnoorddijk.nl

 

 

Avond over Duurzaamheid:

Aanvang 20.00 uur, in Rietland. Ook niet-leden zijn hier welkom!
Het Bestuur, 28 oktober 2019